Metsästysaseet ja niiden patruunat

hunting-gunsJos metsästys kiinnostaa harrastuksena, tärkein työväline metsästyskoiran lisäksi on itse ase. Tässä artikkelissa esitellään metsästyksessä yleisemmin käytettyjä ampuma-aseita. Metsästyksessä yleisimmin käytettyjä aseita Suomessa ovat metsästyshaulikko ja metsästyskivääri. Aseen valinta riippuu metsästettävästä riistasta.

Haulikko on tehokas lähietäisyydeltä

Haulikko soveltuu paremmin pienriistan metsästämiseen, kuten kanalintujen ja jänisten. Se soveltuu paikallaan olevan tai liikkuvan/lentävän riistan ampumiseen. Haulikko soveltuu lähietäisyydeltä metsästämiseen, sillä haulit leviävä vähemmän lähietäisyydeltä ammuttaessa eläimeen. Haulikon tehokas kantama onkin vain 35 metriä. Haulikkoon ostettaessa uusia patruunoita, ne tulee koeampua, jolloin varmistetaan niiden soveltuvuus aseeseen. Aseen toimivuuden näkee koeammunnassa osumakuvion leviämisestä ja haulien läpäisykyvystä.

Haulikon patruunoissa on yleensä lyijyhauleja, joidenka koko on 2,75 – 4,5 mm välillä. Isompaan riistaan soveltuu isommat haulit ja pienempään pienemmät. Lyijyhauleja ei saa käyttää vesilintujen metsästyksessä, sillä lyijy on erittäin haitallinen aine vesiekosysteemille. Vesilintuja ammuttaessa käytetään mm. teräs- ja rautahauleja. Näillä puolestaan ei saa ampua metsässä, sillä ne aiheuttavat vahinkoa sahateollisuudessa jäädessään talouspuiden sisälle.

Kivääri on suurriistan metsästyksessä käytetty ase

Kiväärissä on pitkä piippu, jonka seinämät ovat rihlattu, jotta luoti pyörisi oman akselinsa ympäri ammuttaessa. Tämä tekee luodin lentämisestä vakaan. Kivääreissä on pitkät kantamat, joten varoalueet ja ampumasuunnat ovat myös sen mukaiset. Kiväärin tehokas tappamisetäisyys on jopa yli 200 metriä. Kivääreihissä käytetään usein obtiikkaa, eli tähtäintä, mikä parantaa ampumatarkkuutta, ja jolla näkee kauemmas kuin paljaalla silmällä. Kivääreitä on eri kaliiberisiä, mikä tarkoittaa luodin, ja piipun sisäosan halkaisijaa. Pienkaliiberisellä aseella metsästetään metsäkanalintuja ja pienriistaa, kun taas isompi kaliiberisella aseella ammutaan suurempaa riistaa.

Kiväärillä metsästetään suurriistaa, kuten hirviä, peuroja ja suurpetoja, kuten susia ja karhuja. Kiväärillä ammutaan etenkin metsästyskopeista paikallaan olevaa suurriistaa ruokintapaikoilla. Kivääreillä voidaan yhtä hyvin ampua maastossa, mutta tällöin tulee olla tarkka mitä ampuu ja tulee pitää oransseja metsästysliivejä. Metsäkanalintujenkin metsästäminen onnistuu rihlatulla kiväärillä. Luodeissa on eroja ja ne valitaan metsästettävän riistan mukaan. Luodit ovat painavia, joten iskuenergia riittää isonkin eläimen kaatamiseen ja luodin läpäisykyky on myös hyvä.