Metsästys on metsästysluvan varaista

metsastys-on-metsastysluvan-varaistaTässä artikkelissa kerrotaan keskeiset seikat metsästysluvista, mitä Suomessa metsestäessä tulee tietää.

Suomessa metsästys on luvan varaista, metsästäjällä tulee olla pyyntilupa, josta vastaa Suomen riistakeskus. Metsäslupia saa alueellisesti ja metsästäjällä tulee olla myös metsämaan omistajan lupa. Metsätalousministeriö ilmoittaa alueelliset pyyntikiintiöt kullekkin metsästettävälle lajille. Metsätalousministeriön tehtävänä on mukauttaa pyyntikiintiö metsästettävän riistan kannan mukaan. Saaliskiintiöt ilmoitetaan jokaiselle vuodelle eriksee ja niitä voidaan rajoittaa tarvittaessa, lisäksi metsästettävän lajin kiintiöitä voidaan rajoittaa saalis yksilöiden sukupuolen ja iän mukaan. Pyyntiluvan lisäksi metsästäjä tarvitsee käyttämänsä metsästysvälineen aseenkantoluvan, kun kyse on ampuma-aseista, pyydyksillä ja jousipyssyillä on omat lupansa.

Kun metsästetään suurriistaa kuten: Karhuja, hirviä, kuusipeuraa, saksanvhirviä, metsäpeuraa ja valkohäntäpeuraa, tulee ampujalla olla sellainen henkilö, joka on läpäissyt ampumakokeen rihlatulla kiväärillä. Riistanhoiitoyhdistys järjestää ampumakokeita, joista metsästäjä saa kirjallisen ampumaoikeuden. Koe on voimassa kolmen vuoden ajan sen suorittamisesta. Metsästäjän tulee pitää mukanaan metsästyskorttia todistaakseen oikeutensa metsästää. Yleisesti riistaa ei saa ampua 150m tai tätä lähempää rakennuksia, joissa asutaan. Ampuminen tiellä tai rautatiellä on myös kielletty. Metsästäessä suurriistaa, on odottaminen melkoista kyttäämistä välillä. Tällöin viihteeksi voi kaivaa taskusta älypuhelimen ja suunnata Betspin mobiilicasinolle pelaamaan erilaisia pelejä

Hirvenmetsästyksessä metsästysalueen pinta-alan on oltava ainakin 1 000 hehtaaria ja muilla hirvieläimillä metsästyksessä alueen on oltava vähintään puolet tästä. Hirvieläimen kaatolupa voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, joilla on tietyllä alueella metsästysoikeus metsästettävää hirvieläintä. Hirvieläimen kaatoluvan saanut henkilö joutuu nimeämään metsästyksenjohtajan, jonka määräyksiä kyseisen hirvenkaatoporukan on määrä noudattaa. Tällä tavoin metsätys pysyy kontrollissa, eikä vahinkoja satu niin helposti.

Metsästäjän tulee harrastaa kestävän käytön mukaista metsästystä, jotteivat riistaeläinkannat vaarantuisi. Luontoa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa ja ampuessa riistaeläintä, tulee se tehdä eettisesti oikein, jottei eläin kuole kituen. Ampuminen päähän tai sydämeen on tarkoituksenmukaista. Metsästyksestä ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, eikä materialle.

Metsästysalueen omistaja voi antaa metsästyoikeutensa toisille metsästäjille vuokraamalla sitä, joko kokonaan tai vain osittain. Tämä sopimus on tehtävä kirjallisesti, jotta se olisi virallinen, Suomen riistakeskusken tulee olla perillä kenellä alueellinen metsästyslupa on tai kenelle se on vuokrattu. Vuokraaja ei saa alivuokrata lupaansa kolmansille osapuolille. Metsästysluvan vuokraaja ei saa aiheuttaa vahinkoja ristamaan vuokranneelle henkilölle.